Čeština (Česká republika)English (United Kingdom)Deutsch (DE-CH-AT)Russian (CIS)Español(Spanish Formal International)
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner


Anasaziové PDF Tisk Email
Text a foto: Petr Nazarov   
Sobota, 22 Prosinec 2012 09:55

Anasaziové – starověký národ

Chaco Canyon

Odkud přišli a kam se poděli? To je nejčastější otázka, kterou si lidé v souvislosti se starověkým národem Anasaziů kladou. Tento národ obýval jihozápad USA, jeho náhorní plošiny kolem řek San Juan, Little Colorado a Rio Grande. Nejvíce se Anasaziové soustředili do oblasti Čtyř rohů (Four Corners), která zahrnuje jihovýchodní Utah, severozápad Arizony, jihozápad Colorada a severovýchod Nového Mexika. Jejich stopy lze nalézt i v Nevadě. Žili tady zhruba od prvního století do přelomu století třináctého a čtrnáctého. Rozloha území, které tento národ obýval, se odhaduje na 500 tisíc kilometrů čtverečních. Stavby, které zde Anasaziové vybudovali, v sobě nesou neuvěřitelné množství vědeckých poznatků, včetně systému rozmístění posvátných míst či používání matematických vzorců a geometrie.  Největší komplex starodávných budov se jmenuje Pueblo Bonito a nachází se v Chaco Canyonu.

Anasazi je slovo pocházející z jazyka Navahů. Je interpretováno mnoha způsoby, ale jeho nejpopulárnější překlad je starověký národ. Jaký název pro sebe používali sami Anasaziové není známo, jelikož se nedochovaly žádné písemné záznamy.

Jejich útočištěm se nezřídka stávaly hluboké kaňony nebo skalní převisy, ve kterých si v úctyhodných výškách stavěli své proslulé skalní domy a puebla. Obydlí si budovali z mohutných kamenů a z kmenů stromů, které pokrývali nánosy jílu a písku smísené s vodou. Nejprve stavěli domy se základy pod úrovní země, tzv. pit houses. V dnešní době jsou

tyto stavby známy spíše jako kivas. Kruhové jámy byly až metr a půl hluboké a měly až šest metrů v průměru, na ně se postavila kuželovitá nástavba. Celá stavba poté byla pokryta silnou doškovou krytinou z rákosu, trávy a hlíny. Malý otvor uprostřed sloužil jako vchod, dále tu byla stropní skulina pro kouř z ohně a také důmyslné tunely, které přiváděly do těchto obydlí vzduch. Blízko ohniště byla vždy ještě jedna malá jamka, která byla naplněna pískem. Ta se nazývala sipapu, symbolický vchod do mytologického podsvětí. Sipapu jsou dodnes používány pro různé slavnosti a rituální obřady. Postupem času začali Anasaziové budovat několikapatrové domy a obydlí stavět ve skalních stěnách a převisech. Obydlí umístěná ve výšce pravděpodobně Anasaziům poskytovala ochranu před povodněmi nebo nepřáteli, jelikož k nim vedly jen vysuté žebříky. Dodnes se však neví, kdo byli jejich nepřátelé?

Pueblo v Chaco Canyonu na severozápadě Nového Mexika, které je považováno za centrum národa Anasaziů, dokazuje jejich organizační schopnosti a technické znalosti, které v tomto měřítku nebyly zaznamenány už nikde jinde na celém americkém jihozápadě. V komplexu se nachází kolem třiceti starověkých budov s 650 místnostmi. Do všech světových stran vedou z Puebla Bonita široké cesty dosahující v některých místech šířky až dvanácti metrů. Spojují místa vzdálená téměř 70 kilometrů. Je záhadou, na co Anasaziové tak široké cesty zbudovali, když ještě nepoužívali tažná zvířata.

V kaňonech většinou vždy protékala voda, která činila půdu vhodnou pro zemědělství. Dokonce i v  nejsušších měsících se v kaňonech dala voda nalézt hned pod povrchem země. Anasaziové pěstovali nejvíce kukuřici a dýni. Postupně se začaly pěstovat i fazole. V počátcích byli známí jako zruční výrobci proutěných košů, ve kterých uchovávali i vodu, a až později začali poznávat výhody hrnčířství. Při lovu byl jejich zbraní většinou jen oštěp dlouhý až dva metry. Luk a šípy Anasaziové neznali.

El Morro

Když se přiblížil počátek čtrnáctého století, započal neobvyklý exodus Anasaziů ze všech jejich hlavních útočišť. Po více než šest století trvajícím rozvoji jejich kultury odešli Anasaziové ze svých domovů a celá oblast, kterou dříve obývali, zůstala opuštěna. Důvod nebo důvody jejich odchodu zajímají antropology už po mnoho generací. Co bylo příčinou tak náhlého exodu z jejich domovů?

Několik studií v minulosti odhalilo, že na jihozápadě USA bylo v období let 1276 až 1299 kritické sucho. Takové neštěstí by samozřejmě mělo hluboký dopad na zemědělský národ, jakým Anasaziové byli. Nicméně, nedávné důkazy naznačují, že k odchodu Anasaziů z jejich domovů přispěly i jiné faktory. Ekologické změny jako například povodně, vyčerpání obdělávané půdy, přelidnění a možná také klimatické změny snižující úrodu mohly farmáře ohrozit. Tváří v tvář vyhladovění se možná rozhodli odejít a hledat nové, pohostinnější prostředí. Nabízí se ovšem i další otázka, a to kam Anasaziové odešli?

O příběhu Anasaziů byl nedávno natočen dokumentární film „Tajemství kaňonu Chaco“, který komentuje Robert Redford. Film mimo jiné ukazuje, jak společnost Anasaziů fungovala na vědeckém základě, podobně jako společnost starého Egypta.